Григорій Сковорода
«Байки та афоризми»

Байки і афоризми Григорія Сковороди – це глибокодумні роздуми великого поета і філософа над вічними проблемами добра і зла, любові і ненависті, над плинністю часу і над сенсом людського життя. Прониклива мудрість, багатство алегоричних образів зробило твори Григорія Сковороди вершиною літературної і філософської думки. Григорій Сковорода «Байки та афоризми»

ЧИТАТЬ/СКАЧАТЬ КНИГУ